Home / Componenta V / Informatii despre proiect

Informatii despre proiect

Eficiența energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul companiei Aquatim – Stația de epurare apă uzată Timișoara și Stația de tratare apă Urseni – Cod SMIS 2014+ 158891

Proiectul presupune realizarea a două parcuri fotovoltaice la Stația de Epurare a Apei Uzate Timișoara și la Statia de Tratare a Apei Urseni, cu o capacitate totala nou instalata de producere a energiei electrice de 1.650 kWp. Se estimează că în urma acestei investiții, se vor produce 2.281 MWh/an energie electrica din surse regenerabile.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea eficienței energetice prin utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul Aquatim in cele 2 locații propuse pentru implementare.

Infrastructura propusă prin proiect va fi administrată de către Aquatim, iar planul de mentenanță va fi implementat de către un furnizor acreditat de servicii de întreținere. În urma implementării acestor sisteme, se preconizează scăderea anuală a gazelor cu efect de seră cu 752,56 tCO2e/an.