Home / Componenta II / Informații despre proiect

Informații despre proiect

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Timiș, în perioada 2014-2020

Contractul de servicii „Sprijin pentru pregătirea Aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiș, în perioada 2014-2020” a fost atribuit, în urma procedurii de licitație deschisă, asocierii de firme Tractebel Engineering SA, Luca Way SRL, Acciona Ingenieria SA și Romcapital Invest SA. Valoarea contractului, fără TVA, este de 10.532.046,07 lei, din care 99 % sunt fonduri nerambursabile (81,48 % contribuție UE  –  Fondul European de Dezvoltare Regională și 17,52 % contribuție națională –  Bugetul de Stat), iar 1% este cofinanțare locală. În cadrul acestui contract se derulează toate activităţile premergătoare lucrărilor de investiții propuse de Aquatim în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (studiu de fezabilitate, asigurarea componentei de urmărire a lucrărilor pe parcursul execuţiei, din partea proiectantului etc).

Fondurile necesare derulării contractului mai sus menționat sunt asigurate conform dispoziţiilor Contractului de Finanțare semnat în data de 9 mai 2017 între Ministerul Fondurilor Europene și Aquatim SA.