Home / Componenta III / Informații despre proiect

Informații despre proiect

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020

Programul național de investiții, denumit Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), a fost elaborat cu scopul de a promova o economie bazată pe consum redus de carbon prin adoptarea unor măsuri de eficiență energetică, prin promovarea energiei verzi, a unor moduri de transport prietenoase cu mediul și prin utilizarea eficientă a resurselor.

La nivel național, POIM finanțează activități din patru sectoare: infrastructură de transport, protecția mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică.

În 2016, Aquatim a depus spre analiză și avizare la Ministerul Fondurilor Europene cererea de finanţare și studiul de fezabilitate pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020, co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare.

Proiectul se adresează localităților din județul Timiș cu peste 2000 de locuitori. Lucrările propuse pentru a fi realizate în cadrul celei de-a doua etape vizează construcția și reabilitarea a 22 de stații de tratare a apei potabile, a 56 de rezervoare de înmagazinare a apei, a șase stații noi de epurare a apelor uzate, a 80 de stații de pompare a apei uzate, extinderea rețelei de apă cu aproximativ 340 km, reabilitarea rețelei de apă cu circa 140 km, extinderea și reabilitarea sistemului de canalizare cu aproximativ 400 km și construcția unei linii de uscare a nămolului provenit din stațiile de epurare. Din cei 180 milioane de euro solicitaţi, circa 42 milioane de euro urmează să fie alocaţi pentru lucrări de infrastructură de mediu în municipiul Timişoara.