Home / Componenta III / Informații despre proiect

Informații despre proiect

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020”(cod SMIS 2014+ 125651), constituie o parte a Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM), care asigură finanțarea principalelor priorități de dezvoltare ale României în acord cu angajamentele asumate în Acordul de Parteneriat și cu obiectivele Strategiei Europa 2020.

Obiectivul general al Proiectului îl constituie dezvoltarea unor sisteme durabile de alimentare cu apă și apă uzată, prin investiții pentru lucrări de infrastructură de mediu. Acest proiect va îmbunătăți infrastructura de apă și canalizare în 81 de localități din județul Timiș.

Pentru locuitorii județului Timiș, proiectul înseamnă:

  • 22 de stații de tratare a apei,
  • 483 km de conducte de alimentare cu apă,
  • 6 stații de epurare,
  • 412 km de rețele de canalizare,

În municipiul Timișoara:

  • extinderea/reabilitarea rețelelor de apă și canalizare pe 92 de străzi,
  • modernizarea Stației de Tratare a Apei Potabile Bega.
  • linie de valorificare energetică a nămolului,
  • sistem SCADA regional.

Populația suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apa: 379.135 locuitori

Populația  suplimentară care beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate:  53.685 locuitori.

Valoarea totală a proiectului este de 239,5 milioane de euro, din care 180,4 milioane de euro fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană. Finanțarea este asigurată în proporție de 75,35% de Uniunea Europeană, 16,88% de la bugetul de Stat, 6% co-finanțare Aquatim și 1,77% de la bugetul local.